FARMAKOGNOZIA TOMKO PDF

Get this from a library! Komentar Zakona o obveznim obligacionim odnosima. Komentar zakona o obveznim odnosima by Vilim Gorenc. Komentar zakona o obveznim odnosima. Print book. Add a review and share your thoughts with other readers.

Author:Malabar Dokazahn
Country:Mongolia
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):3 January 2018
Pages:341
PDF File Size:11.37 Mb
ePub File Size:4.27 Mb
ISBN:960-1-92493-636-8
Downloads:22579
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GomiThe aim of this thesis was to find the content of rosmarinic acid RA in the selected varieties of sage Salvia officinalis L. In the monitoring years and two collection dates was found that the highest RA content was in 'Tricolor' in 30, The lowest value was recorded for the 'Berggarten' 9, The highest average RA content was found in 'Tricolor' 19, Within years was the lowest content of the RA 13, Average RA values in the monitored varieties of sage in 17, These results follow, that the content of RA in sage Salvia officinalis L.

Cielom prace bolo zistit obsah kyseliny rozmarinovej RA vo vybranych odrodach salvie lekarskej Salvia officinalis L. Na zaklade tychto vysledkov je mozne konstatovat, ze na obsah RA v salvii lekarskej Salvia officinalis L. Content of rosmarinic acid RA in selected varieties of sage Salvia officinalis L. The field multifactor experiment, which was established in on the experimental area of the Slovak University of Agriculture in Nitra SUA in Kolinany were selected for the following varieties: 'Krajova', 'Purpurascens', 'Berggarten', 'Tricolor', 'Icterina' and 'Alba'.

The area is geomorphologically located in the Zitava upland, a separate unit of the Danube lowland and belongs to the warm climatic region, the dry sub-region and the region of the mild winters. Monitored varieties of sage Salvia officinalis L. Rosmarinic acid RA was determined by the method of Wang et al. The results showed that the highest RA was found in the 'Tricolor' variety 30, The lowest value was recorded for the 'Berggarten' variety 9, After the 2nd time of harvesting, the values of the RA were significantly lower, which is related to ontogenetic variability.

The mean RA content was twice higher after the first time 22, A highly significant difference was confirmed between 'Krajova' 19, There were not statistically significant differences between 'Berggarten', 'Alba', 'Purpurascens' and 'Icterina' varieties in the content of RA. The results showed that the highest RA content was found in the 'Tricolor' and 'Krajova' varieties. The first time of harvesting of sage with respect to RA content is more appropriate. In the second collection period under the same soil and climatic conditions, the plants are no longer able to produce a comparable amount of rosmarinic acid with the first date of their collection.

The weather conditions of the monitored varieties influenced the content of RA statistically. Kyselina rozmarinova [alpha]-o-caffeoyl-3,4-dihydroxyphenyllactic acid je prirodna fenolicka zlucenina, ktora bola prvykrat izolovana z Rosmarinus officinalis L.

Je to ester kyseliny kavovej caffeic acid a kyseliny 3,4- dihydroxyfenyl mliecnej 3,4-dihydroxyphenyllactic acid Petersen a Simmonds, Je to biologicky aktivna netoxicka latka, vykazujuca antioxidacne ucinky spojene s mierne protizapalovym a mierne antibakterialnym ucinkom Holzmannova, Patri do skupiny fenolickych kyselin, ktore sa v rastlinach vyskytuju bud ako derivaty kyseliny benzoovej typ [C.

Obidva typy kyselin sa v rastlinach nachadzaju bud volne alebo viazane estermi, amidmi alebo glykozidmi Petersen a Simmonds, Biosynteza kyseliny rozmarinovej v rastlinach vychadza z dvoch rozdielnych aminokyselin L-fenylalaninu a L-tyrozinu. Z L-fenylalaninu sa syntetizuje kyselina skoricova, z nej dalej kyselina p-kumarova a kyselina kavova. Z L-tyrozinu cez 3,4-dihydroxyfenylalanin a kyselinu 3,4-dihydroxyfenylpyrohroznovu sa syntetizuje kyselina 3- 3,4-dihydroxyfenyl mliecna.

V poslednej casti vzniku je z obidvoch prekurzorov syntetizovana kyselina rozmarinova Parnham a Kesselring, Biosyntezou kyseliny rozmarinovej sa experimentalne zaoberali Petersen , Sumaryono et al. Pritomnost kyseliny rozmarinovej v liecivych rastlinach predstavuje prospesny a podporny efekt pre zdravie, pretoze vykazuje vysoku biologicku aktivitu Petersen a Simmonds, , pricom boli zistene nasledovne ucinky kyseliny rozmarinovej: antioxidacny Almela et al.

Dalej je zname, ze kyselina rozmarinova zlepsuje citlivost na inzulin, co naznacuje potencialny mechanizmus antidiabetickeho ucinku, tiez znizuje hladinu lipidov v plazme Karthik et al. Vysledky vedeckych experimentov potvrdili, ze kyselina rozmarinova moze mat prakticke vyuzitie v potravinarskom priemysle Sihlar et al.

Produkty obsahujuce kyselinu rozmarinovu mozu byt vyuzivane v humannej medicine Fecka et al. Obsah kyseliny rozmarinovej bol experimentalne potvrdeny vo viacerych celadiach, napr.

Dalsie vysledky chemickych analyz potvrdzuju zastupenie kyseliny rozmarinovej v celadiach Blechnaceae, Zosteraceae a Cannaceae Petersen et al. Podla udajov, ktore uvadzaju Bandoniene et al. Vogelsang et al. Salvia lekarska, hluchavkovite Salvia officinalis L. Pestuju sa rozne odrody, z ktorych sa zbera list--Salviae officinalis folium a pripravuje salviova tinktura--Salviae tinctura.

Predmetom zberu byva aj bylinna cast vnate, zberana pred kvitnutim--Salviae officinalis herba Jahodar et al. Kamatou et al. Sucasne bol potvrdeny obsah kyseliny kavovej v 12 analyzovanych druhoch; v styroch druhoch S.

Polny polyfaktorovy pokus bol zalozeny v rokoch - na experimentalnej ploche Vysokoskolskeho polnohospodarskeho podniku SPU s.

Kolinany metodou delenych dielcov usporiadany v troch samostatnych blokoch s tromi opakovaniami. Oblast sa geomorfologicky nachadza v Zitavskej pahorkatine, samostatnej jednotke Podunajskej niziny. Tato oblast patri do agroklimatickej oblasti teplej, podoblasti suchej a okrsku prevazne miernej zimy Spanik et al.

Priemerna mesacna teplota vzduchu v porovnani s dlhodobym klimatickym normalom experimentalneho uzemia v rokoch - je uvedena v tabulke 1, mesacny uhrn zrazok v porovnani s dlhodobym klimatickym normalom pre danu oblast je uvedeny v tabulke 2.

Obsah kyseliny rozmarinovej bol sledovany v siestich odrodach salvie lekarskej Salvia officinalis L. Nadzemne casti rastlin vnat boli odoberane v obdobi pred kvitnutim a v case plneho kvitnutia.

Terminy zberu vnate sledovanych odrod salvie lekarskej Salvia officinalis L. Odobrane vzorky vnate boli prenesene do laboratoria, kde boli susene pri izbovej teplote, kym nedosiahli konstantnu hmotnost. Kyselina rozmarinova bola stanovovana metodickym postupom podla Wang et al.

V praci sme sledovali obsah kyseliny rozmarinovej v siestich odrodach salvie lekarskej Salvia officinalis L. Kolinany tabulka 4. Na zaklade priemernych hodnot obsahu kyseliny rozmarinovej v sledovanych odrodach salvie lekarskej v ramci troch sledovanych rocnikov pri 1. Podobne vysledky publikovali Farhat et al. V odrodovom experimente so salviou lekarskou bol metodou viacfaktorovej analyzy rozptylu potvrdeny statisticky vysoko preukazny vplyv odrody, rocnika a terminu zberu na obsah kyseliny rozmarinovej v salvii lekarskej Salvia officinalis L.

Pri odrode 'Krajova' bol potvrdeny vysoko preukazny rozdiel s odrodou 'Berggarten' a preukazny rozdiel s odrodou 'Alba'. Medzi odrodami 'Berggarten', 'Alba', 'Purpurascens' a 'Icterina' neboli v obsahu kyseliny rozmarinovej zistene statisticky vyznamne rozdiely.

Mesiace jun a jul v tomto roku boli zrazkovo hodnotene ako velmi suche a suche. To mohlo byt dovodom preukazne nizsieho obsahu kyseliny rozmarinovej oproti roku a , kedy boli uhrny zrazok vyssie. Vysledky nasich pokusov koresponduju so zavermi, ktore uvadzaju vo svojich pracach viaceri autori Toth et al.

Pri porovnavani terminov zberu sme potvrdili statisticky vyznamny rozdiel medzi 1. Z uvedenych vysledkov vyplyva, ze prvy termin zberu salvie lekarskej vzhladom na obsah kyseliny rozmarinovej je vhodnejsi. V druhom termine zberu za rovnakych podnych a klimatickych podmienok uz rastliny nie su schopne vyprodukovat porovnatelne mnozstvo kyseliny rozmarinovej v porovnani s prvym terminom ich zberu. Tieto vysledky sa zhoduju s vysledkami, ktore publikovali Farhat et al. Uvadzaju, ze pocas vegetacneho obdobia sa obsah kyseliny rozmarinovej znizuje.

V teplych klimatickych podmienkach Madarska Vacratot, 30 km severne od Budapesti potvrdili najvacsie zastupenie kyseliny rozmarinovej v mesiacoch april a jul pri Salvia officinalis, v maji pri S. Najvyssia koncentracia kyseliny kavovej bola zaznamenana v mesiaci april pri S. Hodnotenim obsahovych latok v troch odrodach salvie lekarskej Purpurascens, Tricolor a Kew Gold sa zaoberali Boszormenyi et al.

V praci bol sledovany obsah kyseliny rozmarinovej v siestich odrodach salvie lekarskej Salvia officinalis L. Na zaklade vysledkov je mozne konstatovat, ze na obsah RA v salvii lekarskej Salvia officinalis L. Kolektiv autorov dakuje Ing. Lubomirovi Kobidovi za realizaciu chemickych analyz. Adomako-Bonsu, A. Toxicology in Vitro, 40, Akhondzadeh, S. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 28 1 , Almela, L.

Journal of Chromatography A, , Bandoniene, D. Journal of Chromatogaphycs Science, 43 7 , Berhow, M. Journal of Medicinal Food,15 7 , Boonyarikpunchai, W.

Pharmacology Biochemistry and Behavior, , Boszormenyi, A. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57 11 , Cartron, E. Journal of Natural Products, 64 5 , Chakraborty, D. Indian Journal of Experimental Biology, 45, Erkan, N.

Food Chemistry, 1 ,

CLASIFICACION DE PROCINETICOS PDF

AUGUSTINUS VON GOTTESSTAAT PDF

Supercritical fluid extraction as a tool for isolation of monoterpenes from coniferous needles and walnut-tree leaves. Abstract: Several monoterpenes, i. Breweriana, Pinus nigra, P. Bronmuelleris, A.

CONVERT ISILO TO PDF

FARMACOS ANTIASMATICOS Y BRONCODILATADORES PDF

Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Finding libraries that hold this item You may have already requested this item.

Related Articles